VALDO LOĢISTIKAS KOMPLEKSS

SIA "VOLDEMĀRS" savas darbības paplašināšanas ietvaros ir realizējusi uzņēmuma jaunā biroja un noliktavas ēkas projektu pēc adreses Rīgā, Skaistkalnes ielā 3. Noliktavas telpu platība ir 7 148 m2 ar kravietilpību 12 572 EUR paletes.

Uzņēmumam ir arī jauns pakalpojuma veids: mēs piedāvājam jaunās noliktavas telpas Jūsu preču uzglabāšanai, nodrošinot temperatūru no +10 līdz +18C grādiem. Noliktavas preču uzskaites sistēma paredz iespēju on-line fiksēt preču kustību, uzskaiti un aprēķināt esošos atlikumus noliktavā katram klientam. Ir pieejamas arī saldētavas. Temperatūīras režīmu ir iespējams pieskaņot klienta vajadzībām.

Mēs piedāvājam vairākus sadarbības veidus: viens no tiem paredz pilnībā risināt arī ar loģistiku saistītos jautājumus komplektā ar preču uzglabāšanu noliktavā.

Iespējamie sadarbības varianti:
1. Preces tiek nogādātas noliktavā ar Jūsu transportu. Mūsu uzdevums ir:
a) izkraut;
b) uzglabāt;
c) izsniegt preces, kad Jums nepieciešams un aizvests tiek ar Jūsu transportu. Preču uzglabāšanas pakalpojuma izmaksas tiek aprēķinātas par 30 dienām un dotajā variantā ir iespējams pakalpojuma apmaksu veids:
- 0,5% līdz 1,5% no preču summas.

2. Jūsu preces ar firmas „VOLDEMĀRS" SIA transportu nogādā noliktavā, kur tās tiek:
a) izkrautas;
b) sašķirotas (nepieciešamības gadījumā);
c) izvietotas;
d) uzglabātas;
e) un balstoties uz Jūsu rīkojumiem, transportētas un izplatītas uz norādītajām tirdzniecības vietām nepieciešamajā daudzumā. Tādā veidā absolūti uzņemoties rūpes par loģistiku.
Pakalpojuma izmaksas ir aprēķinātas par 30 dienām un dotajā variantā iespējams pakalpojuma apmaksu veids:
- 2% līdz 3% no preču summas.

3. Mēs piedāvājam katru sadarbības iespēju izskatīt individuāli un ir pieļaujama varbūtība, ka mēs varētu būt ieinteresēti arī pilnā distribūcijā.

Nepieciešamo papildus informāciju Jūs iegūsiet zvanot:
-67614883;
-67808281;
-29217335 (Iveta Švarce).

 

Uz Augšu

Rīga, Skaistkalnes iela 3.    Tālrunis 67614883    Fakss 67601478    E-pasts ofiss@valdo.lv